info@ictdi.cz +420 775 544 234

Naše společnost se od svého založení snaží o nadstandardní přístup k zákazníkovi a poskytuje široký rozsah poradenské činnosti, komplexní nabídku řešení a také implementaci.
Chceme se neustále zlepšovat a klientům poskytovat maximální podporu a fullservis, proto pracujeme na osobním rozvoji každého zaměstnance.
S certifikátem Tisax® zajištujeme potenciálním klientům ochranu informací dle standardů v automotive a bezpečnost dat.

Etický a právní základ všech aktivit
Veškeré aktivity vedeme s maximálním ohledem na zájem klienta v souladu s právními normami a naším kodexem.

Integrovaný systém řízení
Integrovaný systém řízení (respektující mezinárodní standardy) je základem neustálého zlepšování procesů, hospodářského růstu a zlepšování firemního profilu. Zlepšování systému managementu společnosti považujeme za nepřetržitý proces.

Kvalita služeb
Naše činnosti jsou řízeny tak, aby bylo splněn domluvený úkol a očekávání klienta.Případné změny a nové požadavky klientů realizujeme rychle s ohledem na reálnost zadaného úkolu a funkčnost řešení.

Odpovědnost vůči klientovi
Odpovědnost za kvalitu služeb / servisu je požadována od všech zaměstnanců. Při projekční činnosti poskytujeme a také požadujeme plnou součinnost klienta tak aby veškeré požadavky byly řádně pojmenovány a definovány.

Zaměstnanci jsou vizitkou společnosti
Zakládáme si na kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích a nastavujeme podmínky tak aby mohli odevzdávat bezvadnou práci.

Procesní řízení
Systém řízení společnosti je dán zastupitelností jednotlivých zaměstnanců, pravomoci jsou delegovány a v případě pracovní neschopnosti jsou kolegové schopni převzít řešení úkolů.

Informační bezpečnost
Společnost ICT Data Innovation s.r.o. dává také důraz na informační bezpečnosti a ochranu citlivých dat a informací. Každý zaměstnanec je povinen dodržovat standardy bezpečnosti a postupy, které jsou stanoveny v rámci této politiky, a aktivně přispívat k prevenci rizik a bezpečnostních incidentů. Naše politika informační bezpečnosti bude pravidelně revidována a aktualizována v souladu s nejnovějšími hrozbami a technologickým vývojem, a všichni zaměstnanci budou pravidelně školeni a informováni o aktuálních bezpečnostních praktikách.

Do budoucna
Naším cílem je i v budoucnu nadále pokračovat v nastaveném trendu, kvalitně, zodpovědně řídit svěřené projekty a řešit dané úkoly.